Na adolescentnom oddelení I. psychiatrickej kliniky sa liečilo kvôli alkoholu v prvých mesiacoch 13 pacientov

V prvých mesiacoch fungovania adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ (od septembra do decembra 2010) bolo na tomto pracovisku v súvislosti s alkoholom vyšetrených 36 pacientov v adolescentnom veku. Trinásť z nich muselo byť kvôli problému s alkoholom hospitalizovaných. Celkový počet pacientov hospitalizovaných na adolescentnom oddelení od septembra do decembra 2010 bol 74Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9513-na-adolescentnom-oddeleni-i-psychiatrickej-kliniky-sa-liecilo-kvoli-alkoholu-v-prvych-mesiacoch-13-pacientov