Na ďalšie vzdelávanie lekárov je možné získať 50 miliónov Sk

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5064-na-dalsie-vzdelavanie-lekarov-je-mozne-ziskat-50-milionov-sk