Na dovybavenie záchraniek materiálom poputuje 10 až 15 miliónov Sk

Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby (ZZS) budú povinné zabezpečiť materiálno-technické vybavenie a jeho dopravu na miesto zásahu pri nehode s hromadným postihnutím osôb (tri a viac)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4772-na-dovybavenie-zachraniek-materialom-poputuje-10-az-15-milionov-sk