Na konferencii v Žiline diskutovali o využití eurofondov v zdravotníctve

Zvýšiť informovanosť a rozprúdiť diskusiu o možnostiach a nástrojoch čerpania európskych štrukturálnych fondov v zdravotníctve bolo jedným z cieľov medzinárodnej konferencie Využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v zdravotníctve, ktorá sa dnes uskutočnila v Žiline.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1504-na-konferencii-v-ziline-diskutovali-o-vyuziti-eurofondov-v-zdravotnictve