Na pôde I. psychiatrickej UNLP Košice a LF UPJŠ sa konalo už piate celoslovenské stretnutie pacientov s obsedantno-kompulzívnou poruchouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11463-na-pode-i-psychiatrickej-unlp-kosice-a-lf-upjs-sa-konalo-uz-piate-celoslovenske-stretnutie-pacientov-s-obsedantno-kompulzivnou-poruchou