Na pomoc mentálne postihnutým sa vyzbieralo vlani viac ako 2 milióny Sk


(Admin Zzz.sk) #1

Vo verejnej finančnej zbierke na integráciu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti sa podarilo vlani vyzbierať presne 2 126 751 korún. Tieto peniaze sa použijú na rehabilitačné, kompenzačné a vzdelávacie pomôcky, rekondično-rehabilitačné pobyty, zorganizovanie voľnočasových a vzdelávacích aktivít.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/106-na-pomoc-mentalne-postihnutym-sa-vyzbieralo-vlani-viac-ako-2-miliony-sk