Na Prednej Hore pribúdajú ľudia závislí od počítačov

V Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore v okrese Revúca sa čoraz častejšie objavujú prípady novodobých nelátkových závislostí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3361-na-prednej-hore-pribudaju-ludia-zavisli-od-pocitacov