Na protestnom zhromaždení zdravotných sestier sa zúčastnilo 350 ľudí

Väčšina účastníkov protestného zhromaždenia dávala najavo rozhorčenosť. “Prečo nám dali peniaze a potom nám ich zobrali? Z čoho máme žiť? My nie sme ľudia?”Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12566-na-protestnom-zhromazdeni-zdravotnych-sestier-sa-zucastnilo-350-ludi