Na Slovensku metylalkohol zatiaľ neobjavili

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ) piatich miest vykonali v posledných dňoch celkom 120 mimoriadnych kontrol alkoholu v zariadeniach ako sú krčmy a pohostinstvá v blízkosti českej hranice. Pri nich neboli zistené žiadne podozrenia na výskyt nelegálneho alkoholu a laboratórne vyšetrenie ôsmich z 27 vzoriek nepotvrdilo obsah nebezpečného metanolu v alkoholu. Výsledky zvyšných 19 vzoriek budú k dispozícií až v pondelok (17.9.).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12780-na-slovensku-metylalkohol-zatial-neobjavili