Na Slovensku sa v rokoch 2004 - 2008 stalo 412 smrteľných pracovných úrazov

Spolu 412 smrteľných pracovných úrazov sa v rokoch 2004 - 2008 stalo na Slovensku v organizáciách podliehajúcich dozoru inšpekcie práce. V 92 prípadoch potvrdila inšpekcia zodpovednosť zamestnávateľa, 118 ráz sa tak stalo zavinením zamestnanca a zvyšok - 202 úrazov s tragickým následkom spôsobili iné príčinyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5981-na-slovensku-sa-v-rokoch-2004-2008-stalo-412-smrtelnych-pracovnych-urazov