Na Slovensku sa vlani transplantovalo 19 sŕdc a 25 pečení

Na Slovenku sa vlani transplantovalo 19 sŕdc, 25 pečení a 132 obličiek. "Ak hodnotíme trend posledných desiatich rokov došlo v posledných troch rokoch k výraznému nárastu transplantácií pečene a nárastu počtov vykonaných ostatných orgánových transplantáciíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11751-na-slovensku-sa-vlani-transplantovalo-19-srdc-a-25-peceni