Na Slovensku trpí nadhmotnosťou a obezitou viac ako polovica dospelých

Choroby, ktoré sú označované aj ako civilizačné, súvisia s trendom a životosprávou dnešného človeka, ale nemožno povedať, že by ich príčinou bol civilizačný pokrok. Naopak, sú to chronické, neprenosné ochorenia, za ktoré si môže človek z veľkej miery sámToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5403-na-slovensku-trpi-nadhmotnostou-a-obezitou-viac-ako-polovica-dospelych