Na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach sa uskutočňuje 7. košický kurz regionálnej anestézie

Ústrednou témou odborného podujatia sú periférne nervové bloky – umŕtvenie končatín alebo trupu bez použitia celkovej alebo spinálnej anestézieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13678-na-ustave-anatomie-upjs-lf-v-kosiciach-sa-uskutocnuje-7-kosicky-kurz-regionalnej-anestezie