Na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa v pitnej vode baktéria e-coli nenachádza

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ubezpečuje spotrebiteľov, že na území jej pôsobnosti sa v distribuovanej pitnej vode baktéria e-coli nenachádzaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10571-na-uzemi-posobnosti-bratislavskej-vodarenskej-spolocnosti-sa-v-pitnej-vode-bakteria-e-coli-nenachadza