Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia ostáva mesiac

Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 ostáva podľa zákona čas do 31. októbra. Tento termín platí pre poistencov, zamestnávateľov aj zdravotné poisťovne (ZP).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5076-na-vyrovnanie-preplatkov-a-nedoplatkov-z-rocneho-zuctovania-zdravotneho-poistenia-ostava-mesiac