Na vzniku demencie sa podieľa najmä životný štýl človeka

Podobne ako v prípade srdcových chorôb a ďalších ochorení, životný štýl je jedným z najkľúčovejších faktorov pri prevencii Alzheimerovej choroby a ďalších foriem demencie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1108-na-vzniku-demencie-sa-podiela-najma-zivotny-styl-cloveka