Na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva niekoľko dní

Do konca septembra majú poistenci, ktorí nie sú so svojou zdravotnou poisťovňou spokojní, možnosť prepoistiť sa do inej. Zmena bude akceptovaná od januára 2012. Poistenci môžu poisťovňu zmeniť raz ročneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10888-na-zmenu-zdravotnej-poistovne-ostava-niekolko-dni