Nadácia pre deti Slovenska podporila vznik prvého Dia šlabikára

Podnetom pre vznik knihy je snaha, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na jeho ochorenie. Ambíciou autorov je podať ucelené a kompletné informácie o tejto problematike samotným diabetikomToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13659-nadacia-pre-deti-slovenska-podporila-vznik-prveho-dia-slabikara