Náhrada sadry pri fixovaní zlomeniny

Som 4 deň po úraze - zlomenina distálnej metafýzy radia s posunom dist. úlomku do strany a v súčasnosti mám ruku po repozícii v sadrovej dlahe, ktorá je pre mňa traumatizujúca. Zaujímalo by ma, či exisuje možnosť fixácie inou prijateľnejšou metódou ako je sadra a ak áno, na koho sa môžem obrátiť.