Najčastejšie chyby oka - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus

Poruchy zraku ďalekozrakosť, krátkozrakosť a astigmatizmus nazývame spoločne refrakčné chyby oka. Slovo refrakcia znamená pomer súhrnnej lomivosti všetkých lomových prostredí oka k dĺžke očnej gule.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13738-najcastejsie-chyby-oka-dalekozrakost-kratkozrakost-astigmatizmus