Najčastejšie ochorenia u detí

Keďže detský organizmus je v neustálom vývoji, znamená to, že zrelosť a funkčnosť jednotlivých orgánov sa taktiež vyvíjajú. Platí to aj pre imunitný systém, ktorý zabezpečuje ochranu organizmu proti všetkému „cudziemu“, teda aj proti mikroorganizmom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10883-najcastejsie-ochorenia-u-deti