Najčastejšie príčiny erektilnej dysfunkcie u mužov, prevencia a liečba


(Admin Zzz.sk) #1

odborne nazýva porucha erekcie, stoporenia (stvrdnutia, či postavenia) penisu, v dnešnej

dobe postihuje čoraz viac mužov. Nie, vyšší vek nie je jedinou podmienkou. S erektilnou


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13994-najcastejsie-priciny-erektilnej-dysfunkcie-umuzov-prevencia-aliecba