Najčastejším dôvodom podaní na ÚDZS je správne poskytovanie liečby

Nespokojnosť pacientov s postupom pri liečbe, podnety v súvislosti s úmrtím, neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi či organizácia práce, to sú najčastejšie dôvody sťažností a podnetov, ktoré od januára do októbra 2008 riešil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5396-najcastejsim-dovodom-podani-na-udzs-je-spravne-poskytovanie-liecby