Najčastejšou príčinou hospitalizácie dospelých na psychiatrii je alkohol

Alkoholizmus alebo tiež závislosť na alkohole je chronické recidívne ochorenie postihujúce nielen celú osobnosť postihnutého jedinca po stránke psychickej a fyzickej, ale aj jeho blízkych, najmä rodinných príslušníkov. Patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy závislostí. Všeobecne možno o alkoholizme hovoriť vtedy, ak dosiahne závislosť na alkohole taký stupeň, že škodí buď jednotlivcovi, spoločnosti alebo obidvomToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12141-najcastejsou-pricinou-hospitalizacie-dospelych-na-psychiatrii-je-alkohol