Najčastejšou zoonózou v SR je salmonelóza, jej výskyt klesá

Zoonózy sú nákazy, ktoré súvisia so životom človeka a zvierat a prenášajú sa zo zvieraťa na človeka alebo prostredníctvom rôznych ďalších faktorov prenosu.



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12300-najcastejsou-zoonozou-v-sr-je-salmoneloza-jej-vyskyt-klesa