Najväčšie prekážky liečby a opatery pri mnohopočetnom myelóme

Podľa medzinárodného prieskumu, ktorý uskutočňovala európska sieť organizácií pacientov s myelómom Myeloma Euronet od mája do októbra 2006, dve najväčšie prekážky liečby a opatery pri mnohopočetnom myelóme predstavujú pokročilé štádium nemoci v dôsledku neskorého stanovenia diagnózyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2168-najvacsie-prekazky-liecby-a-opatery-pri-mnohopocetnom-myelome