Najvyšší výskyt chorôb z povolania je v priemyselnej výrobe, ľudia trpia bolesťami horných končatín

Na chorobách z povolania sa najviac podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených v práci nadmernému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11945-najvyssi-vyskyt-chorob-z-povolania-je-v-priemyselnej-vyrobe-ludia-trpia-bolestami-hornych-koncatin