Najzdravšie je ministerstvo zdravotníctva

Celkom sedem inštitúcií štátnej správy – Úrad vlády SR, Národná rada SR a ministerstvá hospodárstva, školstva, pôdohospodárstva, financií a zdravotníctva - sa v čase od 16. do 30. októbra 2008 zapojilo do projektu Zdravé pracoviská v štátnom sektoreToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5324-najzdravsie-je-ministerstvo-zdravotnictva