Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi rieši nariadenie vlády

Podrobnosti o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi stanovuje nariadenie, ktoré vláda dnes schválila.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/762-nakladanie-s-institucionalnymi-radioaktivnymi-odpadmi-riesi-nariadenie-vlady