Náklady na pacienta - výpočet


(Jaroslav Vrábel) #1

Je možné zistiť náklady na jednotlivého pacienta?