NAPPA: Alkohol je tretím najrizikovejším činiteľom úmrtia a poškodenia zdravia


(Admin Zzz.sk) #1

Alkohol je tretím najväčším rizikovým činiteľom úmrtia a poškodenia zdravia v populácii a prvým najzávažnejším u mladých ľudí. Od roku 2000 do roku 2002 sa v Európe počet úmrtí súvisiacich s alkoholom zvýšil približne o 15 percent. V súčasnosti tvoria 6,2 percent všetkých úmrtíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1672-nappa-alkohol-je-tretim-najrizikovejsim-cinitelom-umrtia-a-poskodenia-zdravia