Nariadenie sa týka lekárskeho ožiarenia pacientov na určenie diagnózy


(Admin Zzz.sk) #1

Požiadavky radiačnej ochrany osôb pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení stanovuje nariadenie, ktoré dnes vláda schválila. Určuje tiež požiadavky na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/763-nariadenie-sa-tyka-lekarskeho-oziarenia-pacientov-na-urcenie-diagnozy