Nárok na príspevok zdravotnej poisťovne

stomatológia

(Oleárniková Mária) #1

Syn (má 17 rokov) absolvoval preventívnu prehliadku u zubného lekára v júli 2005. Ďalšiu (bezplatnú) môže absolvovať až po 6 mesiacoch (to už bude január 2006). Bude mať nárok na príspevok zdravotnej poisťovne v roku 2006, ak absolvoval v roku 2005 iba jednu preventívnu prehliadku? Zubný lekár tvrdí, že nie.


(Milan) #2

Ano, Váš lekár mal teoreticky pravdu, pretože v zákone je zadefinované, že na stomatologickú prehliadku môže prísť pacient RAZ za 6 mesiacov. On nič neporuší, keď odmietne, ale podľa môjho názoru je to na vedomí a svedomí toho lekára, poisťovňa by mu to preplatila, keby to nepresiahlo 2 prehliadky ročne od jedného pacienta.


(Oleárniková Mária) #3

Ďakujem za záujem a odpoveď. Len chcem upresniť otázku. Nejde mi o nárok na preventívnu prehliadku v roku 2006. Lekár odmieta uplatnenie bezplatného zubného ošetrenia v roku 2006 v medziach nároku podľa zákona, ak poistenec (17 ročný) neabsolvoval 2 preventívne prehliadky v roku 2005 (syn absolvoval iba jednu preventívnu prehliadku v roku 2005).