Návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach možno pripomienkovať do 23. 2.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach (VZP), ku ktorému sa možno v rámci pripomienkového konania vyjadriť do 23. februára.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2043-navrh-zakona-o-verejnopravnych-poistovniach-mozno-pripomienkovat-do-23-2