Navýšenie nákladov na platy sestier zvýši zadlžovanie FNsP F.D. Roosvelta

Rooseveltova nemocnica má podpísané dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a zdravotnou poisťovňou Union. “Predmetom dodatkov je navýšenie objemov platieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti,”Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12000-navysenie-nakladov-na-platy-sestier-zvysi-zadlzovanie-fnsp-fd-roosvelta