NCZI pripravilo zjednodušenie elektronického hlásenia onkologických ochorení

Zhubné nádory predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v SR. Ich liečba je interdisciplinárna, odborne a ekonomicky náročná. Aj z týchto dôvodov bolo povinné hlásenie zhubných nádorov na Slovensku, ako aj v bývalom Československu zavedené už v roku 1952. Samotný register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od r. 1968Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11810-nczi-pripravilo-zjednodusenie-elektronickeho-hlasenia-onkologickych-ochoreni