Nebezpečná ortuť

Prítomnosť ortuti a jej zlúčenín v potravinách môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie človeka a zvierat. Vo vodnom prostredí sa dostáva do planktónu a rýb a následne potravinovým reťazcom až do organizmu človeka. Toxicita anorganickej ortuti vyplýva z požitia (per os) alebo z priameho kontaktu s kožou s anorganickou ortuťou.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10193-nebezpecna-ortut