Nedoplatky z ročného zúčtovania je možné uhradiť aj dodatočne


(Admin Zzz.sk) #1

Poistencom a platiteľom poistného, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do 2. novembra tohto roka neuhradili nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, adresujú v súčasnosti zdravotné poisťovne (ZP) výzvy na ich úhraduToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7376-nedoplatky-z-rocneho-zuctovania-je-mozne-uhradit-aj-dodatocne