Nedoplatky z ročného zúčtovania uhradilo ZP Dôvera 35 % a Sidérii 66% poistencov

Nedoplatky z ročného zúčtovania, ktoré boli poistenci povinní uhradiť do 31. októbra, uhradilo zdravotným poisťovniam (ZP) Dôvera 35 percent poistencov a Sidéria 66 percent poistencov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1525-nedoplatky-z-rocneho-zuctovania-uhradilo-zp-dovera-35-a-siderii-66-poistencov