Nedovoľte rakovine vziať Vám dych. Predýchajte strach... Informujte sa!

Kampaň pri príležitosti Mesiaca povedomia o rakovine pľúc na Slovensku dáva za cieľ rozšíriť medzi širokou verejnosťou čo najviac informácií o rakovine pľúc, vyvrátiť mýty, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, podporiť pochopenie choroby a života pacientov, ktorí ňou trpiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5245-nedovolte-rakovine-vziat-vam-dych-predychajte-strach-informujte-sa