Negatívne dopady psychoterapie


(Chvala) #1

Pekný a príjemný deň prajem.

V centre pre výskum psychoterapie na FSS Masarykovej univerzity v Brne sa rozbieha séria výskumov na negatívne dopady psychoterapie. Hlavnými cieľmi týchto výskumov je tento fenomén nie len pochopiť a popísať, ale i zvýšiť kvalitu poskytovaných psychoterapeutických služieb. Ak ste niekedy Vy sami prešli nejakou formou psychoterapie alebo takýchto ľudí, ktorí ňou prešli poznáte.

Prosím, vyplňte alebo zdieľajte tento dotazník:
http://psych.fss.muni.cz/psychotherapyresearch/limesurvey/index.php/322611?lang=sk

Určite to pomôže dobrej veci.