Nemocnica Košice-Šaca výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení Unipharma, sa stala výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12942-nemocnica-kosice-saca-vyucbovou-zakladnou-lekarskej-fakulty-upjs-v-kosiciach