Nemocnica v Partizánskom uzatvorila zmluvy so všetkými poisťovňami

Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Partizánskom ako nezisková organizácia v správe mesta uzatvorila od začiatku druhého polroka 2008 zmluvy so všetkými piatimi zdravotnými poisťovňami (ZP)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4689-nemocnica-v-partizanskom-uzatvorila-zmluvy-so-vsetkymi-poistovnami