Nemocničné nákazy

Nemocničné infekcie vznikajú počas pobytu pacienta v zdravotníckom zariadení, väčšinou v súvislosti s vyšetrovacím, ošetrovacím alebo liečebným postupom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6217-nemocnicne-nakazy

Zaujímavým faktorom je, že v diskusnom fóre nie je jediná reakcia na tento článok, čo iba potvrdzuje záujem našej verejnosti o túto tému. Som presvedčený o tom, že drvivá väčšina našich občanov berie operáciu slepého čreva za zákrok pre vrátnika nemocnice. Neznalosť, nezáujem a skeptický postoj k tejto problematike umožňuje manévrovanie nemocničných zariadení a zavádzanie v povinnosti informovať o prenose infekčných ochorení. Niektoré neuvádzajú ani jeden prípad, čo je smiešne, nakoľko vyspelé spoločnosti s ďaleko vyspelejším zdravotníctvom uvádzajú alarmujúce čísla. Prečo by ale nemocnica mala prísť o kredit hodnotenia a nahlásiť počet infikovaných …