Neonatologickému oddeleniu darovali päť apnoe monitorov

Rodičia novorodencov umiestnených na Neonatologickom oddelení UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43, môžu pokojnejšie spať. Neonatológia dostala do daru päť nových monitorov dychu, ktoré včas odhalia u dojčiat hrozbu syndrómu náhleho úmrtia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13504-neonatologickemu-oddeleniu-darovali-pat-apnoe-monitorov