Neurotické poruchy – ako sa s nimi naučiť žiť?

Neurózami označujeme psychogénne poruchy funkčného charakteru, ktoré narušujú adaptáciu človeka na jeho životnú situáciu a harmóniu medziľudských vzťahov. Nejde teda o chorobu v pravom slova zmysle, ale o poruchy, ktoré sú zväčša zvratné a komplexne liečiteľnéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9519-neuroticke-poruchy-ako-sa-s-nimi-naucit-zit