Nezákonne prepoistení nebudú sankcionovaní za nevrátenie preukazov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude sankcionovať poistencov, ktorí nevrátili preukazy pôvodným zdravotným poisťovniam (ZP), ak sa preukáže, že boli nezákonne prepoistení. Povinnosť vrátiť preukaz prepoistencom uplynula 8. januára 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3853-nezakonne-prepoisteni-nebudu-sankcionovani-za-nevratenie-preukazov