Nezamestnaný by sa mal vyhnúť izolácii a snažiť sa o sebazdokonaľovanie

V období straty zamestnania môžu ľudia podliehať rôznym depresiám a zlým náladám. Najdôležitejšie je preto v takýchto prípadoch neostať izolovaný. Psychologička Jana Porubcová radí, že v prípade, ak človek stratí zamestnanieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5657-nezamestnany-by-sa-mal-vyhnut-izolacii-a-snazit-sa-o-sebazdokonalovanie