Nežiaduce ochlpenie

Mužské hormóny, androgény sú zodpovedné za rast ochlpenia. Ich prítomnosť je štandardná u oboch pohlaví, avšak v rozličnej miere. Ak dôjde k disbalancii, vzniká problém. Výraznejšie ochlpenie nad hornou perou je u tmavších žien kaukazského typu štandardom. Ak sa však ochlpenie objaví nad perou, na brade, či na iných neštandardných častiach tela, môže sa jednať o poruchu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11254-neziaduce-ochlpenie