Nielen dosiahnuté ciele, ale aj plány posúvajú pacientske združenie Nádej vpred

Zrušenie vekového limitu pri schvaľovaní imunomodulačnej liečby, zriadenie chránenej dielne či rozšírenie povedomia verejnosti o ochorení skleróza multiplexToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9002-nielen-dosiahnute-ciele-ale-aj-plany-posuvaju-pacientske-zdruzenie-nadej-vpred